قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / روان شناسی / ترس از تعهد

ترس از تعهد

ترس از تعهد يعني؛ هر تصميمي كه فرد براي جلوگيري از اشتراك و مسئوليت پذيري در رابطه انجام مي دهد. زماني كه ترس از تعهد بررسي مي شود، عموما انگشت اتهام به سوي مردان خواهد بود. در حالي كه در هر دو گروه از زنان و مردان ممكن است ترس از تعهد وجود داشته باشد.

افرادي كه ترس از تعهد دارند، از همه ي موقعيت ها و شرايطي كه باعث مي شود زير سوال بروند و يا مسئوليتي داشته باشد، اجتناب مي كنند. اين فرايند شامل مسائل شخصي فرد نيز مي شود. آن ها به سختي مي توانند به آرامش برسند، چرا كه هر رفتاري شامل مسئوليت هايي خواهد بود. بنابراين، آن ها ترجيح مي دهند، دنيايي فانتزي  كمال گرايانه اي همراه با استاندارد هاي بالا براي خود و ديگران طراحي مي كنند تا بتوانند بقيه را قضاوت كنند و آن ها را مواخذه كنند. از اين رو نمي توانند احساس تعلق به چيزي و يا كسي را احساس كنند، بنابراين مسئوليتي هم در قبال ديگران نخواهند داشت. اين فرايند ناخودآگاه شامل عمده ي تصميم گيري ها و مشاركت هاي آن ها مانند شغل، رابطه، خانواده، خريد و فروش و … خواهد بود.

١- هيجان قوي و شديد در ابتداي رابطه و تمام شدن آن به يكباره و با دلايل غيرواقعي.

٢- بازي موش و گربه در رابطه. به عبارتي هر زمان شما به او نزديك مي شويد او از شما فاصله مي گيرد و وقتي از او دور مي شويد او به دنبال شما خواهد آمد.

٣- بيان عشق و علاقه بي حد و حصر و بزرگنمايي شده. اين به اين دليل است كه ناخودآگاه مي دانند كه عشق و رابطه موقتي خواهد بود.

٤- تمام كردن رابطه در مقاطع مسئوليت پذيري. يعني وقتي كه قرار است شما او را به خانواده تان معرفي كنيد و يا مراسمي رسمي براي رابطه برگزار كنيد.

٥- اجبار براي دريافت عشق و توجه در هر لحظه و زماني. اين موضوع ممكن است شما را به اشتباه بياندازد و او را به واسطه ي نياز به توجه و عشق به خود متصل بدانيد. ولي اين فرايند تا زماني است كه او بخواهد. يعني تا زماني كه او بخواهد از رابطه خارج شود.

٦- زماني كه به او نزديك مي شويد او از شما فضا و آزادي بيشتري مي خواهد.

 

٧- رفتار عاطفي آن ها نوسانات شديدي دارد. يك روز مي خواهند همه جانبه شما را تصاحب كنند و روز ديگر شما را ناديده مي گيرند.

٨- آن ها ترجيح مي دهند با خانواده و يا دوستان خود زندگي كنند تا اين كه مستقل شوند. به عبارتي مسيري مطمئن انتخاب مي كنند كه كمترين مسئوليت را داشته باشد.

٩- آن ها از قوانين و مقررات و شرايط مسئوليت زا بسيار انتقاد مي كنند و زود خشم گين مي شوند. حتي اگر مجبور شوند در يك صف براي چند دقيقه بايستند و يا در ترافيك باشند.

١٠- آن ها بسيار دلربا هستند. به عبارتي اين ويژگي باعث مي شود با افراد زيادي به راحتي ارتباط برقرار كنند. به عبارتي روابطي سطحي با ديگران برقرار مي كنند تا زماني كه منجر به انجام مسئوليت يا تعهدي گردد.

١١- آن ها ناخودآگاه شريكاني را انتخاب مي كنند كه در ابتداي رابطه مي دانند دلايل زيادي براي تمام كردن رابطه در هر زماني خواهند داشت.

١٢- غالبا و نه هميشه خيانت هاي عاطفي-احساسي و يا جنسي انجام مي دهند تا عدم تعلق و آزادي خود را اثبات كنند.

١٣- آن ها بازي رواني ” حدس بزن ” را با شما بازي مي كنند. يعني دوست دارند شما احساس، عواطف، خواسته و نياز آن ها را حدس بزنيد. گاهي با وجود اين كه حدس شما درست است، نشان مي دهند كه شما در اشتباه هستيد.

١٤- آن ها در بيان خود از رابطه، ازدواج، محدوديت ها و مقررات گلايه مي كنند و از نوعي سفسطه براي رسيدن به هدف خود استفاده مي كنند.

١٥- آن ها غالبا داستان هايي ارائه مي دهند تا متعهد نشوند. مانند آينده شغلي، ادامه تحصيل، مشكلات خانوادگي، سلامتي و … .

١٦- غالبا از دست شما فرار مي كنند و كمترين زمان را با شما سپري مي كنند ولي رابطه را تمام نمي كنند. چرا كه مي دانند اگر زمان زيادي را با شما سپري كنند بايستي مسئوليت و تعهداتي را بپذيرند.

١٧-تغييرات خلقي سريع، سرزنش و انتقاد از شما. آن ها همواره از شما انتقاد مي كنند تا بتوانند ناخودآگاه به خود اثبات كنند شما پايين تر از استاندارد هاي آن ها هستيد و به همين دليل بايستي از شما فاصله بگيرند.

در اين رابطه بهتر است از كمك تخصصي استفاده نمایید.

مارال سپهر

مطلب پیشنهادی

جنین‌های تاثیرگذار و پشت‌پرده تجارت خانوادگی کودکان اینفلوئنسر؛ کارگران اینستاگرام نویسنده: آیلار رزاقی

اینفلوئنسرها روز به روز کوچک‌تر می‌شوند! زمانی رسیده که ما کودکان اینفلوئنسر را بیشتر از …